Selskaber / Betingelser

Betingelser

 
Følgende gælder ved større arrangementer:
 
1. Ved selskaber skal afregning ske samlet og på dagen af hensyn til vente- og ekspeditionstid samt for at sikre korrekt afregning for begge parter. Undtagelser kræver en særaftale mellem arrangør og restaurant og medfører opkrævning af ekspeditionsgebyr.

2. Ved reservation skal der indbetales min. kr. 1000,- til konto: reg.nr. 5361, kontonr. 0000243291. Reservationen betragtes først som gældende, når indbetalingen er registreret. Anfør venligst arrangørnavn og dato for arrangementet ved overførsel.


3. Endeligt deltagerantal skal bekræftes senest otte dage før arrangementet afholdes.

4. Endelig menu skal bekræftes senest otte dage før arrangementet afholdes. Der bestilles samme menu til samtlige gæster. Evt. særlige hensyn (børnemenuer, allergier etc.) kan imødeses.

5. Festens slut tidspunkt aftales på forhånd

6. Der betales kr. 1.000,- pr. ekstra påbegyndt time.

7. Indbetalt depositum modregnes på dagen, når der afregnes for det samlede arrangement.

8. Selskabsreservationer, som aflyses efter indbetalt depositum og i situationer, hvor vi i mellemtiden har måttet afvise andre henvendelser pga. den pågældende reservation, tilbagebetales for så vidt lokalet når at blive afsat til anden side.


Restaurant Bjælkehuset | CVR: 29887896 | Valby Langgade 2, 2500 Valby - Denmark | Tlf.: 36303596